Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης