Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες ή έκτακτες διακοπές υδροδότησης